Privacyverklaring

Foekje van der Heide verwerkt uw persoonsgegevens als u bij haar een boek besteld en/of deze zelf aan haar verstrekt.

Contactgegevens

Postadres:

Hasselerweg 4

7731 RT Ommen

Telefoon:

06-24311602

E-mail:

fmvan_der_heide@hotmail.com

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens (bij bestellen boek)
  • E-mail adres
  • Bankrekeningnummer

Een en ander noodzakelijk ten behoeve van het beantwoorden van uw bericht of bestelverzoek.

Doeleinden

Foekje van der Heide verwerkt de persoonsgegevens voor het beantwoorden van de berichten en/ of het afhandelen van bestellingen. Zonder het verwerken van deze gegevens is het niet mogelijk om dit voor u uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foekje van der Heide neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Foekje van der Heide bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foekje van der Heide verstrekt geen persoonsgegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Foekje van der Heide gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Andere websites

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Foekje van der Heide is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te delen via social media netwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van deze social media om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foekje van der Heide neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via fmvan_der_heide@hotmail.com

Uw rechten: gegevens, inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foekje van der Heide en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzagen, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fmvan_der_heide@hotmail.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Foekje van der Heide wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Scroll Up